TİCARƏT BETONLU AVTOPARK İDARƏETMƏ SİSTEMİ

“Ticarət Betonlu Avtopark İdarəetmə Sistemi” Arvento tərəfindən xüsusilə ticarət betonunu nəql edən şirkətlər üçün hazırlanmışdır. Sistem sayəsində hər gün yüzlərlə ərazilərə ticarət betonu daşıyan şirkətlər internet vasitəsilə vahid mərkəzdən və vaxt itirmədən bütün sahə əməliyyatlarını idarə edə bilərlər.

İnternet vasitəsilə Avtoparka Nəzarət və İdarə edilməsi
Sistem ticarət betonunun daşınması ilə məşğul olan şirkətləri internet vasitəsilə işlərini idarə etmək və izləmək imkanı ilə təmin edir. İş fəaliyyətində istifadə edilən avtopark, nasoslar, istehsalat qurğuları, tikinti sahələri və daşınılan məhsullar kimi bütün bölmələr sistem tərəfindən müəyyən edilir və mərkəzdən idarə edilə bilər.

Hər bir əməliyyat üzrə ətraflı hesabat
Sistem bütün əməliyyat bölmələri ilə bağlı hazırkı və keçmiş işlər barədə ətraflı hesabat əldə etməyə imkan yaradır;

•    Hər bir müştərini götürmək üçün nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən müddət
•    Nəql edilən materialın miqdarı
•    Boşaltma üçün tətbiq edilən vaxt
•    Beton qarışdıran maşının doldurulma faizi
•    Məhsul çatdırıldıqdan sonra geri qayıtmaq üçün nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən vaxt
•    Əgər iş verilmiş vaxt ərzində tamamlanırsa
•    Sürücü tanıma sistemi sayəsində sürücünün hansı nəqliyyat vasitəsindən istifadə etdiyini müəyyən etmək imkanı
•    Nəqliyyat vasitəsinin sürəti, gözləmə vaxtı, marşrutları və gəlmə vaxtı
•    Razılaşma və sifariş məlumatı
•    Nasos planlarının sifarişi kimi məlumatlar sistem tərəfindən yoxlanıla və idarə oluna bilər.

Bu sistemdən kim istifadə edə bilər?
Tikinti və ticarət betonu istehsal edən şirkətlər bu sistemdən istifadə edə bilər.