AR MƏRKƏZİ BANKI, GLOBTEL SOLUTİONS ŞİRKƏTİ İLƏ GPS XİDMƏTİ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞA BAŞLADI.
01 NOYABR, 2019
Nəqliyyat vasitələrində GPS izləmə və Telematik həllər bazarının Azərvaycan və Gürcüstan ərazisində lideri olan GlobTel Solutions şirkəti, 01.11.2019 tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı ilə GPS izləmə sistemləri və Telematik xidmətlər sahəsində əməkdaşlığa başlamışdır.
Bununlada, GlobTel Solutions şirkəti GPS izləmə xidmətini göstərdiyi bankların siyahısını daha da artırmış oldu.

GPS Baku

<< geriyə